Menu TEAM SCALE

Interviews (18 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 30/12/2017 19:46

[Vietsub] GFriend trả lời câu hỏi về năm 2017 tại KBS Song Festival (Gayo Daechukje) 171229

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞 Interviews...

[Vietsub] GFriend - ZANY TV Interview (KPop Idols Deal With Stress) 171123

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞 Interviews...

[Vietsub] GFriend - Funny Interview @ 10JAM School Attack 161017

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 X Rice 🍚) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞 Interviews...

[Vietsub] GFriend - Idols Of Asia Interview 171116

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 X Matcha 🍵) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞...

[Vietsub] GFriend - NewsAde Interview (Playlist) 171013

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 ) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞 Interviews...

[Vietsub] GFriend - Pops in Seoul Interview 170918

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 ) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞 Interviews...

[Vietsub] GFriend - NewsAde Interview (Spoken Profile - Phần 2) 170819

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞 Interviews...

[Vietsub] GFriend - NewsAde Interview (Spoken Profile - Phần 1) 170819

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞 Interviews...

[Vietsub] GFriend - MEETERVIEW 170906

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞 Interviews...

[Vietsub] GFriend - NewsAde Interview (Alternative) 170811

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞 Interviews...

[Vietsub] GFriend - Taiwan Press Interview 170708

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 X Eggie 🍳 X Milkie 🥛) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805...

[Vietsub] GFriend - Hong Kong GIRLTALK Interview 170720

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 X Eggie 🍳) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞 Interviews...

[Vietsub] GFriend - Taiwan ShowBiz Interview 170715

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 X Eggie 🍳 X Xiao 🍉 X Melon 🍈) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805...

[Vietsub] GFriend - Taiwan GTV 100% Entertainment Interview (Phần 3) 170719

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 X Eggie 🍳 X Xiao 🍉 X Melon 🍈) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805...

[Vietsub] GFriend - Taiwan GTV 100% Entertainment Interview (Phần 2) 170718

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 X Eggie 🍳 X Xiao 🍉 X Melon 🍈) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805...

[Vietsub] GFriend - Taiwan GTV 100% Entertainment Interview (Phần 1) 170711

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 X Eggie 🍳 X Xiao 🍉 X Melon 🍈) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805...

[Vietsub] GFriend - Thailand SatZone Special Interview 170708

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 X Mun 🍗) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞 Interviews...

[Vietsub] GFriend - #KCON17NY Interview

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 X Melon 🍈) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞 Interviews...