Menu TEAM SCALE

Mới cập nhật

[Vietsub] (Show) Yerin - Secret Variety Training Institute (Full - Phần 1) 170505

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞 Shows Playlist:...

[3D AUDIO / VIETSUB / KARA] "LOL" - GFriend

(Buddy ĐEO TAI NGHE CẢ 2 BÊN và VẶN LỚN VOLUME để cảm nhận sự khác biệt nhé 🎧 Giờ thì biết nhạc 3D là...

[Vietsub] (Show) Yerin & Yuju Cut - Video Star Ep 53 170919

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 X Eggie 🍳 X Kary 🥝)> • Facebook: facebook.com/TeamScale0805...

[Vietsub] (Show) GFriend - The Friends in Adriatic Sea Ep 2 171213 Phần 2

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 X Chips 🍟 X BingSu 🍧 X Bim 🍓)> 🎞 Shows Playlist: teamscale..io/album/shows_WcT8WgO0.html...

[Vietsub] (Show) GFriend - The Friends in Adriatic Sea Ep 2 171213 Phần 1

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 X Chips 🍟 X BingSu 🍧 X Bim 🍓)> • Facebook: facebook.com/TeamScale0805...

[Vietsub] (Show) GFriend - The Friends in Adriatic Sea Ep 3 171220

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 X Bim 🍓)> • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞 Shows...

[Vietsub] (Show) GFriend - MEET&GREET - 5th Mini Album PARALLEL 170822 Phần 2

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 X Matcha 🍵)> • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞...

[Vietsub] (Show) GFriend - MEET&GREET - 5th Mini Album PARALLEL 170822 Phần 1

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 X Matcha 🍵)> • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞...

[VIETSUB] GFriend 2018 Happy New Year

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞 Etc. Playlist:...

[Vietsub] GFriend trả lời câu hỏi về năm 2017 tại KBS Song Festival (Gayo Daechukje) 171229

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜) • Facebook: facebook.com/TeamScale0805 🎞 Interviews...