Menu TEAM SCALE

Đang tải player

[3D Audio] "ONE" - GFriend

27/12/2017 - 07:40 · 149

Âm nhạc

(Buddy ĐEO TAI NGHE CẢ 2 BÊN và VẶN LỚN VOLUME để cảm nhận sự khác biệt nhé 🎧 H thì biết nhạc 3D là như nào r nha 😌)

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜)
• Facebook: facebook.com/TeamScale0805

🎞 3D Audios Playlist: teamscale.cliphub.io/album/3d-audios_RvC9wAQa.html

📜 List tổng hợp vietsub show & video của GFRIEND thực hiện bởi TEAM SCALE: facebook.com/TeamScale0805/posts/274508099623762

🚨 TEAM SCALE đang tuyển thêm người ở các vị trí TRANS, TYPESET (KARA), ENCODE, và DES. Xem chi tiết bài đăng tuyển nhân ở đây: facebook.com/TeamScale0805/posts/280943152313590 🚨

(Fancams credit: smile -wA-)

Playlist liên quan

3D Audios

Autoplay