Menu TEAM SCALE

Đang tải player

[Vietsub] 2017 GFriend The 1st MINICONCERT In Taiwan FMV by Taiwan Buddy 170709

27/12/2017 - 08:17 · 229

Giải trí

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 X Eggie 🍳)
• Facebook: facebook.com/TeamScale0805

🎞 Etc. Playlist: teamscale.cliphub.io/album/etc_lF7w9gUn.html

📜 List tổng hợp vietsub show & video của GFRIEND thực hiện bởi TEAM SCALE: facebook.com/TeamScale0805/posts/274508099623762

🚨 TEAM SCALE đang tuyển thêm người ở các vị trí TRANS, TYPESET (KARA), ENCODE, và DES. Xem chi tiết bài đăng tuyển nhân ở đây: facebook.com/TeamScale0805/posts/280943152313590 🚨

(Video credit: GFDevil Taiwan主編輯, 各界翻譯, 2017Gfriend Taiwan BUDDY Union台灣聯合應援團隊聯合製作
Original video: youtu.be/jzp7ILgydac)

Playlist liên quan

Etc.

Autoplay