Menu TEAM SCALE

Đang tải player

[VIETSUB] GFriend 2018 Happy New Year

01/01/2018 - 13:42 · 166

Giải trí

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜)
• Facebook: facebook.com/TeamScale0805

🎞 Etc. Playlist: teamscale.cliphub.io/album/etc_lF7w9gUn.html

📜 List tổng hợp vietsub show & video của GFRIEND thực hiện bởi TEAM SCALE: facebook.com/TeamScale0805/posts/274508099623762

🚨 TEAM SCALE đang tuyển thêm người ở các vị trí TRANS, TYPESET (KARA), ENCODE, và DES. Xem chi tiết bài đăng tuyển nhân ở đây: facebook.com/TeamScale0805/posts/280943152313590 🚨

Playlist liên quan

Etc.

Autoplay