Menu TEAM SCALE

Đang tải player

[Vietsub] GFriend - CELUV.Tv Behind 171027

27/12/2017 - 07:53 · 220

Giải trí

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 X Melon 🍈)
• Facebook: facebook.com/TeamScale0805

🎞 Behind The Scenes Playlist: teamscale.cliphub.io/album/behind-the-scenes_1Y2vxAAG.html

📜 List tổng hợp vietsub show & video của GFRIEND thực hiện bởi TEAM SCALE: facebook.com/TeamScale0805/posts/274508099623762

🚨 TEAM SCALE đang tuyển thêm người ở các vị trí TRANS, TYPESET (KARA), ENCODE, và DES. Xem chi tiết bài đăng tuyển nhân ở đây: facebook.com/TeamScale0805/posts/280943152313590 🚨

Playlist liên quan

Behind The Scenes

Autoplay