Menu TEAM SCALE

Đang tải player

[Vietsub] GFriend - Lee Hong-ki's Kiss The Radio (Cut) 170809

05/12/2017 - 05:42 · 231

Giải trí

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜 X Melon 🍈)
• Facebook: facebook.com/TeamScale0805

🎞 Radios Playlist: teamscale.cliphub.io/album/radios_vbEUHgFR.html

📜 List tổng hợp vietsub show & video của GFRIEND thực hiện bởi TEAM SCALE: facebook.com/TeamScale0805/posts/274508099623762

🚨 TEAM SCALE đang tuyển thêm người ở các vị trí TRANS, TYPESET (KARA), ENCODE, và DES. Xem chi tiết bài đăng tuyển nhân ở đây: facebook.com/TeamScale0805/posts/280943152313590 🚨

Playlist liên quan

Radios

Autoplay