Menu TEAM SCALE

Đang tải player

[Vietsub] GFriend trả lời câu hỏi về năm 2017 tại KBS Song Festival (Gayo Daechukje) 171229

30/12/2017 - 20:13 · 394

Giải trí

Brought to you by TEAM SCALE (Carrot 🥕 X Dale 🍜)
• Facebook: facebook.com/TeamScale0805

🎞 Interviews Playlist: teamscale.cliphub.io/album/interviews_MldlCQgN.html

📜 List tổng hợp vietsub show & video của GFRIEND thực hiện bởi TEAM SCALE: facebook.com/TeamScale0805/posts/274508099623762

🚨 TEAM SCALE đang tuyển thêm người ở các vị trí TRANS, TYPESET (KARA), ENCODE, và DES. Xem chi tiết bài đăng tuyển nhân ở đây: facebook.com/TeamScale0805/posts/280943152313590 🚨

Playlist liên quan

Interviews

Autoplay